Buitenspelen is goed voor je ogen. 25% van de 13-jarigen is tegenwoordig bijziend wat zeker samenhangt met toenemend gebruik van kleine beeldschermen. Bovendien ontwikkelen je met buitenspelen ruimtelijk inzicht.  Van de 2,2 miljoen kinderen in Nederland woont ongeveer de helft in een gematigd tot zeer verstedelijkt gebied. Bron: (CLO, 2016).

In 2018 deed Jantje Beton een groot onderzoek naar buitenspelen in Nederland. – 53 % van de kinderen speelt in hun vrije tijd vaker binnen dan buiten.

-Buitenspelen wordt door kinderen spontaan genoemd als een van de leukste leukste vrije tijds besteding- 28% van de kinderen speelt minder vaak buiten dan ze zouden willen.

– Kinderen spelen minder vaak buiten dan hun (groot)ouders. 69% van de grootouders speelde meer buiten dan binnen, nu is dat slechts 10% van de kinderen.

– Drie op de tien kinderen speelt nooit of slechts één keer per week buiten.

– Kinderen spelen minder regelmatig buiten dan in 2013. In vergelijking is het totaal aantal kinderen dat iedere dag buiten speelt gedaald van 20% naar 14%.

Contact met de natuur verkleint de kans op klachten als angststoornissen en depressiviteit bij kinderen.

Bronnen: – Maas, J., Verheij, R.A., de Vries, S., Spreeuwenberg, P., Schellevis, F.G., & Groenewegen, P.P. (2009). Morbidity is related to a green living environment. Journal of Epidemilogical Health, 63, 967-973. – McCurdy, L.E., Winterbottom, K.E., Mehta, S.S., & Roberts, J.R. (2010). Using nature and outdoor activity to improve children’s health. Current problems in pediatric and adolescent health care, 40(5), 102-117.

Doordat kinderen in de natuur meer vitamine D binnenkrijgen en meer bewegen, is de kans kleiner dat ze overgewicht zullen ontwikkelen (Gilbert-Diamond, 2010; Muñoz, 2009).

Bronnen: – Gilbert-Diamond, D., Baylin, A., Mora-Plazas, M., Marin, C., Arsenault, C., Hughes, M.D., Willett, W.C., & Villamor, E. (2010). Vitamin D deficiency and anthropometric indicators of adiposity in school-age children: a prospective study. The American Journal of Nutrition, 92(6), 1446-1451. – Muñoz, S-A. (2009). Children in the outdoor. A literature review. Forres: Sustainable Development Research Centre.  

In de natuur laten kinderen meer soorten spel zien zoals functioneel, constructief en symbolisch spel (Samborski, 2010), en word hun creatief vermogen gestimuleerd (Tovey, 2010).

Bronnen: – Tovey, H., (2010). Playing on the Edge: Perceptions of Risk and Danger in Outdoor Play.  In: Broadhead, P., Howard, J., & Wood, E. (eds.) Play and Learning in The Early Years. Londen: Sage – Samborski, S. (2010). Biodiverse or Barren school grounds: Their effects on children. Children, Youth and Environments, 20(2), 67-115.

www.ivn.nl

Els De Man