bewegen

Waarschuwing.

Vraag raad aan uw arts alvorens

een programma van fysieke inactiviteit te starten.

Sedentair gedrag is abnormaal

en gevaarlijk voor uw gezondheid.

FRANK FORENCICH