Alles vloeit voort uit ‘beweging’. Een moeder is opgelucht wanneer ze de baby voelt bewegen in haar buik. We moedigen onze kleintjes aan om te grijpen, te rollen en te ontdekken. Een kleuter loopt, speelt en wordt met de dag slimmer. Maar eenmaal op school wordt alles weer omgegooid. We belonen kinderen als ze kunnen stilzitten en het leren gebeurt niet langer meer met handen en voeten… Nochtans maakt beweging deel uit van de natuur van kinderen. Beweging voedt hun jonge brein, maakt ze alert en weerbaar.

Wat heeft ‘beweging’ nu met leerproblemen te maken? Wel, bekijk de motoriek van een leerling en je kunt een inschatting maken over diens leerpotentieel. The way we move, is the way we think! En omgekeerd: hef de motorische blokkade bij een kind op en het kan eindelijk zijn capaciteiten laten zien. Decennialang is de aanpak van leerproblemen quasi hetzelfde gebleven.

Maar cognitieve educatie en remediëring brengen niet elk kind vooruit. De hersenfuncties stimuleren via de motorische weg wordt nog teveel onderschat. Maar als een kind nog geen controle heeft over zijn lichaam of over zijn bewegingen, dan kan het toch ook niet stilzitten en leren?

Het boek biedt naast een duidelijke uiteenzetting over de impact van primitieve reflexen ook een reeks screeningstesten en een bewegingsprogramma voor kinderen.

Voor wie is het boek bestemd?

Iedereen die de impact van primaire reflexen op het leren beter wil begrijpen en ook stapsgewijs wil aanpakken via een bewegingsprogramma.

Meer info over het INPP.