https://www.goegespeeld.be/

SPELEN IS WAT KINDEREN DOEN

Spelen is hún manier om in de wereld te staan, om zichzelf te zijn, om met hun omgeving om te gaan. Zeker buitenspelen is en blijft de favoriete vorm van spelen en graag dan avontuurlijk en in de natuur, zeggen kinderen. En dat je van spelen blij wordt – ook dat zeggen ze!

Goe spelen doe je zelden alleen. ‘Mag ik meedoen?’ ‘Niet valsspelen hé!’ ‘Hij kan dat nog niet zo goed, mag hij van dichtbij gooien?’ ‘We doen om ter eerst tot tien! Nee, tot twintig!’ Spelen is vooral: samen spelen en dat is wat kinderen er ook zo leuk aan vinden. 

Spelen is dan ook een van de belangrijkste manieren waarop kinderen in hun wereld staan. In hun spel maken en hermaken ze hun wereld en krijgen er zo greep op. Je spel zelf organiseren is ook regels verzinnen en afdwingen, rollen verdelen en opnemen, plannen maken en improviseren, rekening houden met elkaar, beslissen wie mag meedoen en wie niet. Terwijl ze spelen, leren ze voortdurend hoe ze met elkaar moeten omgaan: rekening houden met elkaar, regels afspreken, onderhandelen, ruzie maken en ruzie oplossen.

Het is ook door te spelen dat kinderen hun buurt leren ontdekken en zich meer en meer vertrouwd maken met de publieke ruimte. Niet iets wat je leert op de achterbank van de auto!

bron: www.goegespeeld.be/waarom