artikel van Paulien Derwort verschenen op https://www.planethealth.nl/de-ogen/de-20-20-2-regel/

Het aantal kinderen met myopie (bijziendheid) neemt toe. Wie als kind bijziend is, heeft later een grotere kans op ernstige slechtziendheid. 

“Een kwart van de mensen van 60 jaar oud is bijziend, wat inhoudt dat ze een bril of lenzen dragen met min-sterkte. Bij mensen van 40 is dat 30 procent en op 20-jarige leeftijd is het zelfs al de helft. Het aantal Nederlanders met myopie is de laatste jaren flink gestegen, zeker onder kinderen”, zegt Caroline Klaver. Ze is hoogleraar epidemiologie en genetica van oogziekten en als oogarts verbonden aan het Radboudumc en Erasmus MC. Mensen met myopie zien minder scherp in de verte en hebben ook langere ogen.”  

Gevaren 

Aan bijziendheid kleven risico’s, zeker als deze zich al in de jongere jaren ontwikkelt. “Van mensen met een sterkte van -6 of meer wordt één op de drie later ernstig slechtziend. In 2050 is bijziendheid naar verwachting de belangrijkste oorzaak van ernstige slechtziendheid. Myopie kan er ook toe leiden dat het netvlies loslaat of degenereert en daarnaast geeft het een tot drie keer zo grote kans op de aandoening glaucoom.” 

20-20-2 

Bij kinderen is de gemiddelde leeftijd waarop myopie voorkomt twaalf jaar, al kan het zich ook eerder voordoen. Het intensieve gebruik van digitale apparaten op korte afstanden kan bijdragen aan het ontstaan van myopie. Hetzelfde geldt voor regelmatig te lang achter elkaar lezen in een boek. 

Gezien het maatschappelijke belang van dit probleem, pleit Klaver onder meer voor de mede door haar bedachte 20-20-2-regel. Die moet bijziendheid bij kinderen helpen voorkomen. Na iedere 20 minuten dichtbij-werk (bijvoorbeeld kijken op een scherm of lezen in een boek) moeten kinderen 20 seconden in de verte kijken om de ogen te ontspannen. De 2 staat voor dagelijks twee uur buiten doorbrengen. “Buiten zijn speelt een grote rol in de preventie van myopie. Zo is inmiddels bekend dat twee uur blootstelling aan daglicht de groei van het oog remt. Helaas zijn de meeste Nederlandse kinderen hoogstens een uur per dag buiten. Pas de 20-20-2-regel dus elke dag toe.”